Politika privatnosti

Voditelj obrade

Internet portal Oglasio je u vlasništvu društva Hedon 33 d.o.o., sa sjedištem u Povljani, Miroslava Krleže 61, OIB: 76664402916 (u daljnjem tekstu Oglasio).


Oglasio posvećuje veliku važnost zaštiti ličnih podataka i slijedi važeće propise i najbolju Evropsku praksu, a Politika Privatnosti (u daljnjem tekstu Politika) uređuje postupanje sa Vašim podacima prilikom korišćenja naše usluge.


Sve što trebate znati:

 • koje podatke prikupljamo i kako
 • kako koristimo Vaše podatke
 • sa kime delimo Vaše podatke
 • kako štitimo Vaše podatke
 • koje kolačiće i alate koris
 • Vaša prava
 • Veze sa drugim stranicama

Koje podatke prikupljamo i kako?

Prikupljamo samo podatke potrebne za:

 • pružanje usluge i podrške
 • poboljšanje Vašeg korisničkog iskustva
 • unapređenje usluge i informisanje o novim uslugama koje smo razvili za Vas
 • udovoljavanje zakonskih propisa

Dajete nam podatke upisivanjem u forme kod korišćenja usluga, automatski ih prikupljamo kada koristite Oglasio ili ih dobijemo iz spoljašnjih izvora kada koristite uslugu spoljašnjeg partnera na Oglasiu (npr. potvrda o uplati i sl.).


Prikupljamo podatke koje upisujete prilikom:

 • registracije, ispunjavanja anketa, upitnika i ostalih online obrazaca
 • komunikacije sa drugim korisnicima kroz Oglasio poruke
 • plaćanja usluga ili povratka uplaćenih sredstava
 • pružanja podrške, savjeta ili odgovora na prigovore
 • drugih aktivnosti na Oglasiu

Pri tome prikupljamo ime i prezime, adresu, kontakt podatke i ostale podatke koje upisujete.


Automatski možemo prikupiti i podatke koji su dostupni prilikom pristupa i korišćenja Oglasia:

 • geolokaciju samo ako ste omogućili korišćenje
 • informacije o uređaju koji koristite (model, identifikator uređaja, mobilna mreža i slično)
 • zapise o korišćenju usluga koji mogu sadržati IP adrese, vrijeme i trajanje pristupa, vrstu pretraživača, način pristupa Oglasio stranicama, pregledane stranice ili korišćene funkcije u mobilnoj aplikaciji, greške tijekom korišćenja i slično
 • sadržaj, vrijeme i trajanje telefonskog razgovora s Oglasiom i telefonski broj sa kojeg zovete
 • koje usluge koristite, kada i na koji način

Iz ostalih izvora:

 • od drugih korisnika (npr. komentari, ocjene, prijave zloupotreba, adresa kupca za dostavu i slično)
 • spoljašnjih partnera u krugu pružene usluge

Zatražićemo od Vas posebnu dozvolu:

 • za prikupljanje i obradu posebnih kategorija ličnih podataka, poput polne orijentacije, zdravstvenog stanja, vjerskih opredjeljenja i slično
 • Oglasio usluge nisu namijenjene osobama mlađim od 16 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati odnose li se na djecu. Savjetujemo svim roditeljima i starateljima da djecu poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s ličnim podacima na internetu

Kako koristimo Vaše podatke?

Prikupljene podatke, kao i podatke koje saznamo kroz pružanje usluge, obrađujemo samo u svrhu:

 • za koju su isti dati
 • za koju ste dali dozvolu
 • utemeljenu na pravnoj osnovi: mjerodavnim zakonskim propisom, legitimnim interesom ili Uslovima korišćenja

Možemo koristiti Vaše lične podatke kako bi:

 • Vam omogućili i olakšali korišćenje Oglasio usluga i internet portala Oglasio
 • Vam pružili informacije i pomoć
 • prilagodili sadržaj Vašim interesima
 • sproveli ankete i prilagodili Vašim potrebama
 • obavijestili Vas o novim uslugama i ažuriranjima usluga
 • pružili informacije o događajima i posebnim ponudama Oglasia
 • pružili informacije naših partnera koje Vas možda zanimaju
 • spriječili prijevare ili druge zabranjene ili nezakonite aktivnosti
 • zaštitili sigurnost i integritet Oglasia i Vaših podataka
 • napravili poslovne i statističke analize
 • prema njima razvijali nove usluge i proizvode
 • ispunili zakonske obaveze

Ne prodajemo, ne iznajmljujemo niti pozajmljujemo popis korisnika ili lične podatke korisnika trećim stranama.


Sa kime dijelimo Vaše podatke?

Samo sa partnerima koji su u ugovornom odnosu i samo podatke neophodne za pružanje određenih usluga. Sve osobe koje imaju pristup Vašim podacima i naši partneri imaju obavezu čuvanja povjerljivosti u okviru ugovorenog odnosa, kao i provođenje organizacijskih i tehničkih mjera zaštite.


Sa korisnicima interneta i Oglasia, a možete sami odabrati koje lične podatke želite javno objaviti na Oglasiu ili razmijeniti sa drugim korisnicima prilikom korišćenja Oglasio usluga.


Treće strane obrađivaće Vaše podatke samo:

 • u svrhu pružanja Oglasiovih usluga kao što su: usluge plaćanja, analize podataka, isporuke elektronske ili zemaljske pošte, usluga korisničke podrške, provjere ispravnosti podataka i slično
 • u svrhu pružanja usluga Oglasiu kao što su: hosting, IT usluge, računovodstvene usluge i usluge advokata, revizora i drugih savjetnika.

Ako su propisani zakonom u svrhu:

 • ispunjenja mjerodavnog zakona, podzakonskog akta ili drugog propisa
 • otkrivanja, sprečavanja ili rješavanja prijevara i sigurnosnih ili tehničkih poteškoća koje se odnose na Oglasio ili lične podatke korisnika

Podatke koje ste nam dali: ime i prezime i e-mail adresu prenosimo u treće zemlje kada koristite Oglasio poruke (Mailgun) i kada Vam šaljemo promotivne poruke (Mailchimp).

Pružaoci usluga i treće osobe obrađivaće lične podatke temeljem uputa Oglasia i u skladu sa ovom Politikom i drugim mjerodavnim propisima (Opšti propisi o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Zakonu o izvršenju opštih propisa o zaštiti podataka i drugim primjenjivim zakonima zavisno od obrade).

Za više informacija o prijenosu podataka trećim stranama pošaljite upit elektronskom poštom na [email protected]


Kako štitimo Vaše podatke?

U potpunosti smo posvećeni zaštiti podataka od neovlaštenog pristupa, odavanja ili brisanja, nezavisno od mjesta skladištenja ili obrade, ili formatu u kojem se nalaze, kao i što sarađujemo sa pouzdanim i stručnim partnerima koji su obavezni koristiti visoke standarde zaštite.

Svim korisnicima Oglasia savjetujemo da redovno ažurirate svoje podatke i time nam omogućite da Vam šaljemo preporuke kako da zaštitite Vaše podatke od zloupotrebe.


Primjenjujemo prepoznate standarde informacijske sigurnosti:

 • provodimo tehničke i organizacijske mjere zaštite temeljene na procjeni rizika
 • provjeravamo prikupljanje informacija, skladištenje i načine obrade
 • gdje je to moguće, podatke pseudonimiziramo i anonimiziramo
 • testiramo organizacijske i tehničke mjere zaštite
 • preduzimamo mjere koje mogu identifikovati i/ili spriječiti neovlašteno prikupljanje i zloupotrebu ličnih podataka i tako umanjiti potencijalnu štetu

Preduzimamo mjere kojima Vam želimo osigurati cjelovitost podataka i dostupnost sistema za obradu pri čemu u obzir uzimamo najnovija tehnološka dostignuća, a podatke skladištimo u visoko raspoloživim podatkovnim centrima.


Koje kolačiće i alate koristimo?

Koristimo alate pomoću kojih analiziramo korišćenje Oglasia i prikupljamo informacije o Vašim navikama i aktivnostima čime bolje prepoznajemo Vaše potrebe u svrhu poboljšanja kvaliteta naše ponude.

Koristimo svoje kolačiće kao i kolačiće svojih partnera kako bi prepoznali Vaš računar i pružili Vam bolju uslugu.

Prikupljeni podaci ne povezuju se sa Vašim ličnim podacima na Oglasiu.

Navedeni alati mogu prikupljati i skladištiti tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetioca, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pretraživaču i slično, ali pritom ne identifikuju osobu.

Putem odgovarajućih postavki na Vašem računaru, pretraživaču ili mobilnom uređaju možete odbiti ili izbrisati kolačiće i nastaviti koristiti Oglasio, u tom slučaju neke funkcije Oglasia neće Vam biti u potpunosti dostupne.

Pročitajte više o kolačićima i drugim alatima koje koristimo ovdje.


Vaša prava

Imate pravo:

 • dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši lični podaci, te ako se takvi lični podaci obrađuju, pristup tim podacima i informacije o svrsi obrade, kategorijama ličnih podataka, primaocima ili kategorijama primaoca, o predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti skladišteni ili o kriterijumima upotrijebljenim za utvrđivanje tog razdoblja, Vašim pravima u pogledu obrade ličnih podataka, kao i o postojanju automatizovanog donošenja odluka
 • zatražiti ispravak netačnih podataka ili njihovu dopunu
 • zahtjevati brisanje ličnih podataka koji se odnose na Vas u kojem slučaju Oglasio možda neće biti u mogućnosti nastaviti izvršavati ugovor, odnosno pružati uslugu
 • zatražiti ograničenje obrade Vaših ličnih podataka, posebno ukoliko osporavate njihovu tačnost i u drugim slučajevima određenim primjenjivim propisima
 • prenijeti Vaše podatke i sadržaje drugom voditelju obrade ako se obrada Vaših ličnih podataka temelji na Vašoj dozvoli ili na ugovoru i sprovodi se automatizovanim putem
 • odustati u bilo kojem trenutku od datih saglasnosti, djelimično ili u cijelosti
 • podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu ličnih podataka

Veze sa drugim stranicama

Na Oglasiu možete naći linkove koje će Vas odvesti na stranice drugih pružaoca usluga na koje se ne odnosi naša Politika privatnosti.

Ukoliko ste napustili Oglasio stranice slijedeći link, molimo Vas da se upoznate sa njihovim pravilima privatnosti i na koji način štite Vaše lične podatke.


Obavještenje o promjenama i kontakti

Povremeno možemo izmijeniti ova pravila, a promjene Politike objavićemo uz ovu Politiku privatnosti na Oglasio stranici.

Registracijom ili nastavkom korišćenja Oglasia nakon promjene Politike potvrdili ste da ste upoznati sa važećim pravilima i da pristajete na obradu podataka u navedene svrhe.

Objava politike primjenjuje se od 01. Maja 2019 godine.


Za ostvarivanje Vaših prava i sva pitanja vezana za ovu Politiku privatnosti, obratite se Oglasiovom službeniku za zaštitu ličnih podataka:

 • pisanim putem na adresu sjedišta Oglasia
 • putem elektronske pošte na adresu [email protected]

Koristeći Oglasio.eu, pristajete na korišćenje kolačića. Više informacija

Razumijem